Pågående detaljplanering

Här hittar du pågående detaljplaner och ser var i processen de befinner sig. Klicka på planens namn för mer information.


Namn

Ort

Skede

Arbetet 25 och 26

Sjöbo

Granskning avslutad

Bjärsjölagård idrottsplats

Bjärsjölagård

Laga kraft

Blentarpsgården

Blentarp

Påbörjad

Björkeröd 2:26 och 2:63 m.fl

Äsperöd

Planbesked

Ekeröd 2:1 (Biogasanläggning Röddinge)

Röddinge

Påbörjad

Grimstofta 4:1

Sjöbo

Samråd

Hemmestorp 4:48

Hemmestorp

Planbesked

Korpen 11 och 15

Sjöbo

Planbesked

Bostäder Sjöbo väst

Sjöbo

Påbörjad

Skola Sjöbo väst

Sjöbo

Påbörjad

Sandbäck 7:18

Sjöbo

Planbesked

Sveviatomten

Sjöbo

Planbesked

Stamhem 6

Sjöbo

Samråd avslutat

Utbildningsverskamhet Sandbäcks industriområdet

Sjöbo

Planbesked

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2023