Pågående detaljplanering

En detaljplan är en karta över ett område, som visar hur man får bygga i området. Kartan styr också hur området får användas. Nästan all mark i tätorter är detaljplanerad, men på landsbygden brukar det inte finnas detaljplaner.

Läs mer om de olika planerna genom att klicka på länkarna nedan eller hitta dem via vår karta över pågående detaljplaner. Handlingarna till de detaljplaner som är ute på samråd eller granskning finns även tillgängliga i kommunhuset, på samhällsbyggnadsförvaltningens kontor på Ommavägen och på Biblioteket.


Namn

Ort

Skede

Arbetet 25 och 26

Sjöbo

Laga kraft

Björkeröd 2:166 m fl

Äsperöd

Samråd avslutat

Blentarp 23:11 m fl

Blentarp

Samråd pågår

Ekeröd 2:1, biogasanläggning

Röddinge

Samråd avslutat

Fritidsbacken

Sjöbo

Påbörjad

Grimstofta 4:1

Sjöbo

Samråd avslutat

Hemmestorp 4:48

Hemmestorp

Påbörjad

Korpen 11 och 15

Sjöbo

Planbesked

Sandbäck 7:18

Sjöbo

Planbesked

Sandbäcks verksamhetsområde

Sjöbo

Påbörjad

Sjöbo väst

Sjöbo

Samråd pågår

Sibyllan 1

Sjöbo

Planbesked

Stamhem 6

Sjöbo

Antagen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024