Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Korpen 11 och 15

Positivt planbesked avseende ny detaljplan för Korpen 11 och 15

Ansökan om ny detaljplan fick positivt planbesked i maj 2021. Arbetet att ta fram en detaljplan ska påbörjas inom två år från detta beslut.

Detaljplanearbetet ska utreda om det är lämpligt att bebygga fastigheten med flerbostadshus i tre våningar.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2023