Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Sandbäck 7:18

Detaljplan för ytterligare ett bostadshus

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked för att pröva planläggning av ytterligare ett enbostadshus på fastigheten i mars 2022.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2024