Regler och styrande dokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Utöver detta skapar kommunerna egna styrdokument som innehåller mål, regler, riktlinjer med mera för vad, och hur, det ska göras.

Klicka på mappen för att se dokumenten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunövergripande styrdokument
Reglementen och arbetsordning
Bolagsordningar och ägardirektiv
Taxor och avgifter
Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024