Kartor över kommunen

Här har vi samlat olika kartor över Sjöbo kommun.

Denna kartportal innehåller information om lediga tomter, framtida exploateringsområden, återvinningstationer, lekplatser och ordningsföreskrifter.

Kartportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ska du bygga nytt eller bygga till något på din fastighet? Vi kan hjälpa dig med olika typer av kartor. En nybyggnadskarta är en karta som visar på alla de förutsättningar som gäller på en fastighet för att kunna söka bygglov. Situationsplan använder du om du vill göra en tillbyggnad eller komplementbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område, och som placeras längre bort än 4,5 meter till fastighetsgräns. Som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan ska det normalt finnas en grundkarta som ska innehålla den information som behövs i varje särskilt fall.

Nybyggnadskarta, situationsplan och grundkarta Öppnas i nytt fönster.

 

OpenStreetMap är en detaljerad karta som du själv kan vara med och påverka innehållet i.

OpenStreetMap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta hur tillgängligt en plats eller ett område är, och hitta platser där du kan ta dig fram med rullstol, så kan du använda Wheelmap. Även detta är en kartfunktion som du själv kan vara med och påverka innehållet i.

Wheelmap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2023