Kommunens ekonomi

Här finns kommunens budget, samt uppföljning av hur innevarande år gått och hur förra året gick genom årsredovisning och delårsrapporter. Du kan också se hur medborgarnas skattepengar används och vilka kommunala bolag samt föreningar/stiftelser som förvaltas hos kommunen.

Budget - så ska pengarna användas

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den visar hur pengarna ska användas under kommande år.

Årsredovisning och delårsrapporter - följer upp och utvärderar

Budgeten följs upp i två delårsrapporter per år och i en årsredovisning per år. Här redovisas det ekonomiska resultatet och om målen har nåtts.

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över perioden. Kommunen upprättar två delårsrapporter per år.

Delårsrapport 1 avser perioden januari - april, medan delårsrapport 2 avser perioden januari - augusti. Innehållet i en delårsrapport är delvis reglerat i lagen om kommunal redovisning. Delårsrapporten ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet. I delårsrapporterna görs också en prognos över hela årets resultat.

Delårsrapporten visar också ekonomiska resultat för kommunens bolag och kommunalförbund.

Delårsrapport 2, 2023 , 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 1, 2023 , 7.9 MB.

Delårsrapport 2, 2022 , 4.8 MB.

Delårsrapport 1, 2022 , 3.5 MB.

Delårsrapport 2, 2021 , 5.3 MB.

Delårsrapport 1, 2021 , 3.4 MB.

Delårsrapport 2, 2020 , 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 1, 2020 , 13.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2, 2019 , 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 1, 2019 , 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2, 2018 , 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 1, 2018 , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2, 2017 , 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 1, 2017 , 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen granskar

Rapporteringen till medborgare granskas av behöriga revisorer. När det gäller delårsrapporterna granskas endast delårsrapport 2 av kommunens revisorer.
Revisionens arbete, information samt rapporter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2024