Hemtjänst

Du som behöver personlig omsorg och hjälp med vardagliga sysslor kan beviljas hemtjänst. Stödet är behovsprövat. Omsorgspersonal kan komplettera med extra stöd.

Hemtjänst kan vara hjälp med personlig omsorg och serviceuppgifter för skötseln av hemmet. Till omsorg räknas exempelvis hjälp med personlig hygien, hjälp att stiga upp på morgonen och att lägga sig på kvällen, tillsyn, social samvaro och avlösning av anhöriga. Serviceuppgifter innebär att få hjälp med vardagliga sysslor som inköp, tvätt och städning.

Behovet är avgörande för möjlighet till stöd

Hemtjänst är en av de insatser som kan beviljas som stöd i hemmet. Även om behovet av hjälp är stort och spritt över hela dygnet kan kunder med vårt stöd bo kvar hemma i sin invanda miljö, så länge man själv önskar.

Hemtjänst är en behovsprövad insats enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs muntligt eller skriftligt till kommunens biståndshandläggare.

Du som är beviljad insats i form av hemtjänst kan välja mellan olika godkända utförare av hemtjänst. Det innebär att kunden kan välja mellan kommunen eller någon annan som kommunen bedömt uppfyller kraven för att få utföra hemtjänstinsatser.
Hemtjänst, godkända utförare

Inget aktivt val

Om du inte aktivt väljer någon utförare är det Sjöbo kommun som utför insatserna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2024
Omsorg och stöd