Ledsagning enligt socialtjänstlagen

Ledsagare innebär stöd och hjälp från en eller flera personer för att du ska komma till fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Du som är 18 år eller äldre, har funktionsnedsättning eller någon sjukdom och behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan få stöd av ledsagare.

Du kan beviljas ledsagare för att till exempel:

  • ta dig till för att delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner.

Du som har funktionsnedsättning kan också ansöka om ledsagarservice enligt lagen om säskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.
Ansöka om ledsagarservice LSS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2024
Omsorg och stöd