Fritids

Barnen i vår fritidsverksamhet kommer från Sjöbo kommuns anpassade grundskola.

Vi erbjuder heldagsomsorg från klockan 06.15 - 18.15.
Barnen deltar i olika aktiviteter utifrån deras behov och intressen.

Aktiviterna som vi erbjuder är bland annat:

  • Bad/simning
  • Pysselaktiviter
  • Utevistelse
  • Möjlighet till egen lek
  • Rörelse i idrottshallen

Lovverksamheten består av aktiviteter som personal och barn bestämmer tillsammans.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Utbildning och barnomsorg