Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett stöd till kostnaden för boendet och hemresor för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten samt att eleven studerar på heltid.

Regler för ansökan om inackorderingsbidrag

Sjöbo kommun ansvarar för inackorderingsbidrag till elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunal skola.

Bestämmelser om inackordering (bidrag) återfinns i skollagen 15 kapitel 32 § och för gymnasiesärskolan i skollagen 18 kapitel 32 §.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett stöd till kostnaden för boendet och hemresor. Hur stort bidraget är beror på avståndet mellan hemmet och skolan. En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att du är inackorderad på skolorten samt att du studerar på heltid.

Inackorderingsbidrag genom Sjöbo kommun utgår inte för elev vid folkhögskola, elev vid fristående skola, elev vid riksinternat eller utlandsstudier. Bedriver du din utbildning enligt något av dessa alternativ ska du ansöka på särskild blankett hos CSN, Centrala studiestödsnämnen.
Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingsbidrag kan du få under förutsättning att:

 • Du är folkbokförd i Sjöbo kommun.
 • Du går i gymnasieskola och bedriver heltidsstudier.
 • Du har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, det vill säga längst till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller uppbär barnbidrag.
 • Du har inte resebidrag (läsårskort eller kontantbidrag).
 • Du har en resväg som uppgår till minst 45 km enkel resa eller
 • Du har en restid mellan hemmet - skolan som uppgår till minst 3 tim/dag räknat från skolans normala tid. Vid beräkning ska hänsyn tas till eventuell cykel/gångavstånd till närmsta hållplats/station. Du får räkna med 5 min/km från och med 4:e km.
 • Du är mottagen i första hand till din utbildning (främst utbildningar inom samverkansområdet frisök Skåne eller riksrekryterande utbildningar*).
  *Är du osäker på om du blir mottagen i första hand till din utbildning så kontrollera med studie- och yrkesvägledare.

Ersättning

Du ersätts med 1/30 av prisbasbeloppet, som för närvarande 2024,
är 1910 kr/mån. Tillägg utgår enligt nedan om avståndet är längre än 200 km.
Vid beräkning av avstånd ska Eniro användas.
www.eniro.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • 200 - 499 km tillägg 500 kr extra/mån
 • 500 - km tillägg 1000 kr extra/mån

Restid

Vid beräkning av restid ska Skånetrafikens reseplanerare användas.
Reseplanerare, Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underlaget kan bifogas till ansökan.

Utbetalning

Inackorderingsbidraget beviljas för 4 månader under höstterminen, september till och med december och för 5 månader för vårterminen, januari till och med maj och utbetalas i slutet av varje bidragsmånad.

Inackorderingsbidraget betalas inte ut retroaktivt mer än för innevarande termin. Inackorderingsbidrag betalas ut till din juridiska vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv om du är myndig. För att få pengarna insatta på konto ska bank, clearingnummer och kontonummer anges.

Om du inte längre uppfyller villkoren för bidrag, till exempel genom flyttning, avbrutna eller ej påbörjade studier, är eleven skyldig att genast meddela detta.

Ansökan

 • Första gången lämnas ansökan in så fort du har fått ditt antagningsbesked och boende. Ansökan måste sedan lämnas varje läsår, sista ansökningsdag är den 31 juli f ör aktuellt år.
 • Skriftligt besked får du endast vid avslag.
 • Förfrågningar kan göras till Sjöbo Utbildningscentrum,
  E-post Sjöbo utbildningscentrum

Skicka ansökan

Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen/Sjöbo Utbildningscentrum
275 80 Sjöbo

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2024
Utbildning och barnomsorg