15-minutersregel för skolskjuts

Sjöbo kommuns skolskjutsreglemente anger en så kallad 15-minutersregel för plötsliga händelser som hindrar skolbussen att komma fram i tid.

När bussen blir försenad försöker vi få ut information på kommunens hemsida och på Facebook-sidan; ibland hinner vi också gå ut via Unikum (skolportalen). Viktigt att komma ihåg är att 15-minutersregeln gäller alla skoldagar.

15-minutersregeln gäller alltid om bussen inte har kommit fram till din hållplats en kvart efter angiven tid på turlistan.
Turlista skolskjuts, (längst ner på sidan)

Den vanligaste orsaken till att bussen blir sen är snöhinder eller svår halka, men det kan också inträffa när det är dimmigt eller om något plötsligt händer med bussen. Det kan vara så enkelt som att bussen får punktering på ett av däcken. När bussen blir så kraftigt försenad ska eleven gå hem och kontakta skolan.

Ibland är vädret svårbedömt och kan vara lite olika på olika håll i kommunen. Vid snöoväder kan skolbussarna ofta komma fram längs de större vägarna, men kanske inte klarar av att komma fram på mindre vägar och till alla hållplatser. Därför kan det bli så att 15-minutersregeln blir använd för vissa elever, medan andra elever i samma buss kan komma till skolan.

När skolbussen blir försenad (eller inställd) så håller alla skolor öppet och har undervisning som vanligt. Du kan alltså ta dig till skolan på annat sätt än med skolbussen om du har sådana möjligheter.

Föräldrar som kan och vill köra sina barn till skolan (eller till en hållplats längs en större väg) måste också ta ansvar för att elevens hemfärd är trygg från samma plats. Oftast innebär detta att man som förälder får åka och hämta sitt barn på den platsen där man lämnade honom/henne. Ibland kan vägen bli snöröjd senare på dagen och skolbussen kanske kan köra den ordinarie vägen på eftermiddagen, men detta får inte tas för givet. Som förälder måste du i dessa fall ta ansvar för en dialog med chauffören så att inga frågetecken finns. Telefonnummer till bussbolagets platsansvarige finns på turlistorna. Längst ner finns också ett SMS-nummer till bussen. Observera att du inte kan ringa till detta nummer.

§ 6 Väntetid vid plötsliga händelser, snöoväder med mera (15-minutersregel)
Busschauffören avgör om skolskjuts ska ställas in, helt eller delvis, vid besvärlig väderlek, till exempel snöoväder. Chauffören meddelar skolan och kommunens informations­ansvarige som lägger ut meddelande på kommunens hemsida och sociala medier.

Eleven ska vänta kvar vid hållplatsen i 15 minuter efter ordinarie avgångstid. Har det uppstått förseningar på grund av trafiksvårigheter och/eller väder och skolbussen inte kommer fram, får eleven gå hem och kontakta skolan för mer information.

Om väderläget försämras under påbörjad skoldag kan rektor i samråd med skolskjutsentreprenör fatta beslut om tidigarelagd hemtransport. Skolan meddelar föräldrarna om den ändrade hemtransporten.

$error
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023