Illustrationer från Sjöbo kommun

Pågående fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sjöbo kommun arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort. Planen är en samlad strategi för hur byggd miljö, mark- och vattenområden ska användas och utvecklas idag och i framtiden. Inom översiktlig planering behandlas övergripande och långsiktiga riktlinjer för markanvändningen och byggande.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen ingår bland annat medborgardialog. Genom dialogen kan du som invånare eller verksam i Sjöbo kommun påverka beslut om ditt närsamhälle. Alla, inklusive barn, ska få vara med och påverka hur samhället ska se ut. Varje synpunkt ger värdefull kunskap, och bidrar till att kommunen får veta vilka olika intressen som finns. Men alla invånare tycker inte samma sak.

Kommunen styrs också av gällande lagstiftning. När planförslaget tas fram måste kommunen väga samman många olika åsikter, utvecklingsbehov, ekonomiska förutsättningar, värden och hänsyn. Sjöbo kommun kommer att ta tillvara på alla åsikter som kommer in, men vi kan inte garantera att allt kommer att användas i den slutgiltiga planen.

Medborgardialog 2022

Det ska vara liv och rörelse i tätorten, finnas plats i det offentliga rummet för att leka, grilla och träna, samt att enkelt ta sig fram till fots och cykel på ett trevligt och tillgängligt sätt. Gällande boendeformer, så ska det gärna erbjudas fler hyres- och bostadsrätter.

Det är några av alla synpunkter som lämnats in i dialogen om den nya fördjupade översiktsplanen, som tas fram under 2022 – 2026. Se hela resultatet av medborgardialogen - det är spännande läsning!
Resultat från medborgardialog 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Sjöbo tätort

På kartan nedanför ser du vilka områden som räknas in i Sjöbo tätort.

Kartbild över Sjöbo tätort

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2024