Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Den är avsedd för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd för att kunna delta i samhällslivet.

Ledsagarservice syftar till att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att kunna delta i aktiviteter och vara delaktig i samhällslivet. Det handlar om personlig hjälp som är anpassad efter dina individuella behov. Detta kan inkludera hjälp vid besök hos vänner, deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter, inköp av varor, eller promenader.

För att kunna få ledsagarservice enligt LSS måste du vara berättigad till insatsen utifrån dina behov och din funktionsnedsättning. Det är handläggaren som beslutar om du är berättigad till ledsagarservice och i så fall hur många timmar per vecka eller månad du kan få.

Handläggaren bedömer din ansökan utifrån:

  • Dina individuella behov: Hur mycket stöd du behöver för att kunna delta i aktiviteter.
  • Lagstiftning och riktlinjer: Enligt LSS och kommunens riktlinjer för ledsagarservice.

Om du inte är berättigad till ledsagarservice enligt LSS kan du i vissa fall ansöka om ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL).
Läs mer om ledsagning enligt socialtjänstlagen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2024
Omsorg och stöd