Anhörigstöd

Att leva nära en människa som behöver stöd och hjälp kan innebära att livet ter sig annorlunda än tidigare. Du som hjälper och stödjer någon i din närhet kan själv behöva stöd. Sjöbo kommun erbjuder dig som anhörig många olika former av stöd.

Anhörigstöd är ett brett begrepp, som omfattar många olika situationer. Klicka på menyn för att hitta mer information om Sjöbo kommuns olika stöd till anhöriga.

Du avgör själv om du anser dig vara anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan till exempel vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder/familjemedlem. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med psykisk eller fysisk sjukdom, beroende, missbruk eller funktionsnedsättning.

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet och inte minst ge dem ett erkännande för den viktiga insats de gör.

Sjöbo kommuns anhörigstöd erbjuder en rad olika stödformer:

  • Enskilda samtal
  • Information och råd
  • Anhöriggrupper (Samtalsgrupper)
  • Kamratcirklar där man kan träffa andra i en liknande situation
  • Föreläsningar
  • Anhörigcafé
  • Må-Bra aktiviteter såsom t.ex. taktil massage
  • Ge vägledning till andra funktioner i samhället
  • Avlösarservice

Aktuellt

Är du anhörig och vill möta andra i liknande situation?
Kommunerna inom sydöstra Skåne (Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Skurup och Sjöbo) anordnar gemensamma anhöriggrupper.

Du är välkommen att delta i en anhöriggrupp där du, tillsammans med andra i liknande situation, får fördjupa dig i kunskap om vad det kan innebära att vara anhörig. Vi arrangerar olika anhöriggrupper utifrån olika behovsområden. I våra olika grupper varvar vi information med fika och samtal kring vad du som anhörig behöver och vi ger utrymme för att dela erfarenheter. Grupperna leds av anhörigkonsulenter i sydöstra Skåne.

Tid och plats bestäms när det finns underlag att starta en ny grupp.

Är du intresserad?
Hör av dig till anhörigkonsulent Britt-Marie Dornell.

Relaterade länkar

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Omsorg och stöd