Psykisk hälsa

Socialpsykatrin i Sjöbo kommun arbetar återhämtningsinriktat genom att ge stöd av riktade insatser inom området psykisk hälsa. Socialpsykatrin vänder sig till personer som är över 18 år och har en varaktig psykisk funktionsnedsättning. De insatser som socialpsykatrin erbjuder är stöd från Arbetsterapeut, boendestöd, sysselsättning och Öppna verksamheten.

Utifrån Socialstyrelsen beskrivning av målgruppen arbetar Socialpsykiatrin i Sjöbo kommun med följande målgrupp:

  • Vuxna personer som har ett psykiskt funktionshinder som skapar väsentliga svårigheter på viktiga livsområden att utföra aktiviteter. Dessa begränsningar har funnits eller kan antas vara varaktiga och därigenom komma att bestå under en längre tid. I målgruppen ingår personer med psykossjukdom, personlighetsstörning, allvarliga affektivt syndrom, högfungerande personer (utan utvecklingsstörning) med ett neuropsykiatriskt tillstånd samt personer som har en samsjuklighet mellan missbruk/beroende och annan psykisk störning.

  • Vuxna personer med psykiatriska tillstånd som per sin diagnostiska definition är av kortvarig och övergående natur, exempelvis diagnosen Akut stressyndrom/Anpassningsstörning

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2021
Sidan publicerad av: Anie Palmkvist