Resor, transporter och besök

Här hittar du information om vad kommunen och Region Skåne kan erbjuda dig som har svårigheter att förflytta dig och resa på egen hand. Du som har svårt att utnyttja den vanliga trafiken kan bland annat ansöka om färdtjänst, ledsagning eller parkeringstillstånd.

Det är Skånetrafiken som ansvarar för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Parkeringstillstånd hanterar Sjöbo kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2022
Omsorg och stöd