Kontaktperson

Många personer med funktionsnedsättning har få kontakter utanför sina anhöriga. En kontaktperson är någon som erbjuder stöd och hjälper dig att träffa andra människor i samhället.

Kontaktperson är en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Syftet är att bryta social isolering och ge möjligheter till fritidsaktiviteter baserat på dina önskemål, förmågor och behov. Du ansöker om en kontaktperson hos en handläggare.

Kontaktpersonens roll

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med och att göra olika aktiviteter tillsammans med samt att bryta isolering.

För dig som vill bli kontaktperson

En kontaktperson behöver ingen särskild yrkeskompetens eller utbildning. Det är ett arvoderat uppdrag som kan utföras vid sidan av arbete eller studier. Ersättning ges per månad, både i form av arvode och omkostnadsersättning. Personlig lämplighet och ett genuint engagemang för att hjälpa en medmänniska är det viktigaste.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2024
Omsorg och stöd