Metoder och arbetssätt

Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. I Sjöbo kommun har vi valt att arbeta efter väl dokumenterande metoder och arbetssätt.

Hasp är ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete som riktar sig till elever i Sjöbo kommuns kommunala grundskolor vars koncept ursprungligen kommer från Tomelilla.

Hälsa och lärande hänger ihop och elever som mår bra har bättre förutsättningar att lyckas och trivas i skolan.

Programmet är namngivet efter sitt innehåll- Hälsa Arbetsmiljö Självförtroende Prestation.

Alla elever i årskurs 1, 3, 5 och 7 i Sjöbo kommun erbjuds HASP-lektioner utifrån ålder och mognad med en gemensam tråd utifrån Hälsa, Arbetsmiljö, Självförtroende, Prestation.


Disa är en gruppmetod på 10 tillfällen som erbjuds alla flickor i årskurs 8 i Sjöbo kommun. Metoden syftar till att främja en god psykisk hälsa och stärka individen. Den innehåller bland annat:

  • Förståelse för hur våra tankar, känslor och beteende hänger ihop och påverkar vårt mående
  • Vad som får oss att må bra och hur vi kan göra mer av det
  • Hur vi hanterar stress

Skolsköterskan följer i sitt arbete ett nationellt basprogram för hälsoundersökningar och vaccinationer.

 Skolhälsovårdens basprogram

Årskurs

Insats

Förskoleklass

Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare samt länd, vikt, syn och hörselkontroll

Åk 2

Längd och viktkontroll. Synkontroll vid behov. Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Åk 4

Hälsosamtal samt längd, vikt och ryggkontroll

Åk 5

Pubertetsgrupp tillsammans med skolkurator. Erbjudande om vaccination mot HPV för flickor

Åk6

Längd, vikt och ryggkontroll

Åk 8

Hälsosamtal samt längd, vikt och ryggkontroll. Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Utbildning och barnomsorg