Familjedaghem - pedagogisk omsorg

Familjedaghem är ett alternativ till förskola. Här arbetar dagbarnvårdare med pedagogisk omsorg i sitt hem. Familjedaghem erbjuds i Sjöbo tätort.

Barn leker med klossar

Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens egna hem för barn 1-5 år. Dagbarnvårdarna träffas ofta för gemensamma aktiviteter med barnen.

Här får barnen:

  • kamrater att leka med i den lilla gruppen
  • vara delaktiga i vardagssysslor
  • återkommande aktiviteter t.ex. lek, uteverksamhet, sagoklubb,
  • gymnastik, filmklubb, utflykter
  • flera kamrater när de träffas i grupplokalen

Ett vikariesystem finns där varje barn har en dagbarnvårdare som ersättare.

3 - 5-åringar som är inskrivna i familjedaghem kan också anmäla sig till en plats i allmän förskola, gäller på förskola 15 tim/vecka.

I skollagen och annan lagstiftning kallas familjedaghem för pedagogisk omsorg. I Sjöbo kommun finns pedagogisk omsorg i Sjöbo tätort.

Om du vill välja familjedaghem till ditt barn ansöker du på samma sätt som till förskolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023