Fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmen är knutna till respektive skola.

Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

De kommunala fritidshemmen är öppna från cirka klockan sex på morgonen fram till skoldagen börjar och sedan efter skoldagens slut fram till cirka klockan 18. Tiderna kan skilja sig åt något mellan våra fritidshem. Kontakta respektive skola för mer information.


Omsorg på obekväm arbetstid

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftermiddags- och lovverksamhet

Sjöbo Kommun erbjuder fritidshemselever i mellanstadiet en verksamhet med begränsad vistelsetid; från skoldagens slut till klockan 16:00. På höstlov, sportlov, påsklov, jullov samt under de två första och den sista veckan på sommarlovet med tiden klockan 9.00–16.00. Verksamheten är integrerad med övriga fritidshemsbarn och utgår från samma riktlinjer som den ordinarie fritidshemsverksamheten.

På eftermiddagarna serveras mellanmål och under loven serveras lunch och mellanmål.

Regler

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg , 160 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024