Uppskjuten skolplikt

Skolplikten börjar höstterminen då barnet fyller sex år. Om du behöver ansöka om uppskjuten skolplikt, gör du det här.

Enligt Skollagen inträder barnets skolplikt höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år (2010:800) 7 kap. 10 §. Om det finns särskilda skäl kan barnet få fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter ansökan från barnets vårdnadshavare. Hemkommunen är den kommun där barnet är folkbokfört. Det måste finnas särskilda skäl för att barnet ska få beslut om uppskjuten skolplikt.

Ansökan om uppskjuten skolplikt , 207.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023