Flaggplatser

Du som företagare med fysisk verksamhet/butik inom Sjöbo kommun kan hyra en flaggplats vid någon av våra tre infarter till Sjöbo tätort.

Sjöbo kommun har områden med flaggstänger på tre platser längs riksväg 13: vid
Esplanaden (Norr), vid väg 11 (Väster) samt vid Ystadsvägen (Söder).

Ansökan om flaggplats

Du gör din intresseanmälan här via formuläret. Tänk på att du måste göra en intresseanmälan för varje flaggplats.Önskemål om flaggplats
Önskemål om flaggplatsTekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024