Stöd och rådgivning

Du behöver inte klara allting själv. Här har vi samlat information och bra länkar för dig som vill starta eller redan driver företag.

Innovationscenter för landsbygden

Vår vision och funktion:

I storstäder utvecklas innovationer ofta i samarbete med kunder, leverantörer, partners eller konkurrenter med högskolor och andra stödfunktioner från samhället vid sin sida. För att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter satsar Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun på Innovationscenter för landsbygden. Vår satsning ger företag på landsbygden egen växtkraft.

Innovationscenter för landsbygden är ett nav med information och kunskaper som kompletterar kommunernas näringslivsverksamhet. Vi kopplar ihop landsbygdsföretagare med andra aktörer som akademin och olika stödsystem som oftast finns i stadsmiljöer. Vi tillgängliggör alltså de stödsystem som redan finns och kompletterar med det som behövs för att stödja landsbygdsföretagare. På så vis är vi bryggan mellan stad och landsbygd och kan hjälpa dig som företagare på landsbygden att hitta rätt eftersom vi finns där du är!

Vi är baserade i Sydöstra Skåne som till stora delar består av landsbygd med många olika entreprenörer och verksamheter, exempelvis lantbruk, småskalig industri, hantverk, småskalig livsmedelsproduktion och besöksnäring.

Vår arbetsmodell:

Vårt arbetssätt består av olika ben som tillsammans bidrar till att skapa innovationskraft på landsbygden.

 • Stärka, Stödja och Slussa
  Att vara företagare och entreprenör kan kännas ensamt, inte minst om du är själv med att driva ditt eget utvecklingsarbete. Men det behöver inte vara så! När du bokar ett rådgivningsmöte så utgår vi ifrån de behov som du har och ger råd och stöd i de olika utmaningar som du sår inför. Vi kan också bidra med kontakter och förslag på andra lokala eller regionala stödinsatser som kan vara relevanta.
 • Stimulera idéskapande
  Utan idéer sker ingen innovation. Därför gillar vi alla slags idéer och tycker om att arrangera event som frukost- och lunchmöten, nätverksträffar och samtal som kan stimulera nya tankar och lösningar. I våra möten så utvecklar vi inte bara relationer utan förmedlar också kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur kan leda till spännande innovationer och samarbeten.
 • Samordna och Skapa möjligheter
  Vi arbetar i nuet här ute på landsbygden med att skapa olika samarbeten, arrangemang och event där olika aktörer möts. Vi arbetar också i det större perspektivet med att bedriva påverkansarbete och lobbying för att uppmärksamma och tydliggöra både möjligheter utmaningar som landsbygdsföretagande står inför. Det händer även att vi kopplar samman olika företag och intressen, frågor eller aktörer som kanske inte har något samarbete sedan tidigare.
 • Vi utvecklar hela tiden nya verktyg och arbetsmodeller
  I vårt arbete står vi inte stilla, vi testar nya modeller och arbetssätt för att ta vara på utvecklingskraften och skapa en levande landsbygd. Vi vill bygga ekonomiskt hållbara och stimulera samverkan. Samverkan på orten, samverkan med innovationssystemet i regionen, samverkan mellan land och stad.

Några nya modeller vi jobbar med just nu är:

 • Hjälp till nya finansieringslösningar där vi kommer att jobba med skrivarstugor, info crowd-funding och språngbrädor
 • Skapa samverkansmöjligheter i lokalekonomin genom skuggstyrelseprogram och ”hela värde-kedjan-workshops”
 • Koppling stad och landsbygd där vi vill stötta etableringen av testbäddar i landsbygdsmiljöer och lyfta samverkan med forskningsaktörer

Läs mer på Innovationscenter för landsbygdens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsbygdsutveckling - Leader Skåne

Leader är en metod för invånare och företag på landsbygden att tillsammans med den offentliga sektorn samverka kring landsbygdsutveckling. Sjöbo kommun bildar tillsammans med Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner Leader Ystad-Österlenregionen. Föreningen har varje år en årsstämma och ett antal medlemsmöten.

På föreningens hemsida kan du hämta regler för stöd till landsbygdsprojekt, projektansökningar, information om föreningen, nyhetsbrev med mera.
Leader Ystad-Österlenregionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även läsa mer om landsbygdsutveckling på
Leader Skånes hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samlad info på verksamt.se

Webbplatsen Verksamt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samlar service och information från flera myndigheter på samma plats. Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag. Bakom informationen står Skatteverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. På verksamt.se finns även en FAQ med frågor och svar om att starta eget.
Frågor och svar på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och rådgivning när du ska starta eget

Sjöbo kommun samarbetar med NyföretagarCentrum Öresund. Erfarna rådgivare, som alla själva är företagare, hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring och annat du funderar på kring ditt företagande.

Boka tid för träff

Välkommen att boka tid för informationsträff och därefter individuell, konfidentiell och affärsmässig rådgivning inför din företagsstart. Både informationsträffen och enskilda rådgivningen i Sjöbo är kostnadsfri. Vi rekommenderar att du kommer på en informationsträff först. Du bokar infoträff och rådgivning på
Nyföretagarcentrum Öresunds hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Klicka sedan in dig på de datum i Sjöbo som passar dig.

Varningslistan

Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam! Varningslistan presenteras av Bisnis Analys. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel. Här hittar du Varningslistan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024