Företagarföreningar, nätverk och projekt

Du som letar efter en förening, ett nätverk eller ett projekt inom Sjöbo kommun hittar det här.

Företagarföreningar och nätverk

Föreningen har cirka 150 medlemmar och ingår i Företagarnas Riksorganisation. Föreningen arbetar för att utveckla kontakter mellan företagare, bilda opinion i viktiga företagarfrågor och påverka politiker i alla partier.

Kontaktperson:

Anette Fridh, ordförande
Telefon:  070-69 43155 
E-post: anette@anettefridh.se

Företagarna i Sjöbos hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handelsklubben i Lövestad organiserar företagarna i Östra Färs.

Kontaktperson:

Magnus Hammarskjöld
Telefon: 0730 -22 76 76
E-post: ordforande@lovestad.se

Handelsklubben i Lövestads hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LRFs kommungrupp har 1024 medlemmar i Sjöbo kommun. Föreningen bevakar utvecklingen i branschen och för en aktiv dialog med kommunen.

Kontaktperson:

Jörgen Bengtsson, ordförande
Telefon: 0417-186 70

LRF:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KvinNet är ett nätverk för kvinnliga företagare i Sjöbo med omnejd.
Nätverket ska skapa kontakter mellan kvinnliga företagare, uppmuntra och stärka företagarna, utveckla kompetens bland dem och stödja kvinnor som vill bli företagare.

Kontaktperson:

Carina Jönsson, ordförande
E-post till KvinNet
KvinNets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt

Hållbar ekonomisk utveckling på landsbygden är ett Leader-finansierat projekt som arbetar för att stärka innovationskraft och tillväxt på landsbygden. Vårt långsiktiga mål är att skapa en levande landsbygd och att göra det med näringslivet som lokomotiv. Vi tar fram och testar nya modeller och arbetssätt för att stimulera landsbygdens innovations- och utvecklingskraft.

Det är också vårt syfte att bidra till en förändrad uppfattning om landsbygdens utmaningar och potential, detta genom utmana gängse normer för vad staden står för – det urbana, och det som landsbygden traditionellt står för – det rurala.

Kontaktperson:
Helena Kurki, telefon: 0705-930243
E-post: helena.kurki@sjobo.se
Innovationscenters hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2024