Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom i din närhet far illa så bör du kontakta Familjeförvaltningens Myndighetsenhet.

Är du osäker på om det är rätt att anmäla eller vad som kan hända så kan du ringa och rådfråga hur du ska göra utan att berätta vad du heter eller vilket barn eller ungdom det gäller. Vill du sedan tala om namnet på det barn det gäller men samtidigt vara anonym går det också bra bara du inte uppgett ditt namn.

Anmälningsskyldighet

Personal som arbetar med barn till exempel i förskola, skola eller sjukvård har skyldighet att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. Den som har anmälningsplikt kan inte vara anonym utan måste berätta vem den är.

Kontaktuppgifter och telefonnummer

Mottagningssekreterarna har telefontider måndag-fredag kl. 10.00-11.00 och kontaktas på telefonnummer 0734-24 27 16. Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonen så blir ni kontaktade senast nästkommande arbetsdag. Är ert ärende akut, kontakta Kontaktcenter på 0416-270 00.

Är det en nödsituation där du behöver ringa akut när socialtjänstens ordinarie verksamhet är stängd kan du ringa Sociala jouren Syd som nås via larmnumret 112.

Skicka anmälan

Använd vår e-tjänst för orosanmälningar om du vill lämna in anmälan skriftligt. För att kunna göra en rättssäker bedömning avseende barnets situation, önskar vi kontaktuppgifter till anmälaren för möjlighet att ställa följdfrågor.

Orosanmälan barn & unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det går också bra att faxa anmälan till 0416-178 60 eller skicka den med post till:

Sjöbo kommun
Socialtjänsten, barn och unga
Familjeförvaltningen
275 80 Sjöbo

Socialtjänstens ansvar efter att anmälan tagits emot

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver. När en anmälan kommer in till Myndighetsenheten är vi därför skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare kallar familjen till ett möte för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning om utredning behöver inledas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2023