Två flickor cyklar tillsammans på gården.

Foto: Lina Karna Kippel

Lövestads förskola

Lövestad förskola är en nybyggd förskola som är belägen vid Lövestad skola.

Vår verksamhet bedrivs till största delen i uppdelningen 1-2-åringar ,3-4-åringar och 5-åringar var för sig. Denna indelning har vi valt för att i större utsträckning kunna möta och utmana barnen där de befinner sig just nu i sin utveckling.

I vår verksamhet utgår vi mycket från barnens intressen och förkunskaper. Genom att fånga det barnen är intresserade av och vill veta mer om så skapas en lustfylld verksamhet och en bra grund för lärande. Miljön på förskolan är anpassad efter verksamheten och försedd med de säkerhetsanordningar som krävs.

Vardagen på förskolan präglas av närhet, tillit och uppskattning bland barn och personal. Alla ska känna glädje och nyfikenhet! Det ska var kul att komma till vår förskola!

Aktuellt på Lövestads förskola

Ni kan följa vad vi gör på Lövestads förskola genom att titta in på vår blogg.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Sidan publicerad av: Mariana Kämpe