Färsingaskolan, byggnadens fasad

Färsingaskolan

Välkommen till Färsingaskolan, vår högstadieskola som ligger i Sjöbo tätort.

Läsåret 23/24

Färsingaskolan är kommunens högstadieskola med cirka 450 elever.

MFF-akademin

Färsingaskolan har samarbete med Malmö FF och deras fotbollsakademi.
MFF-fotbollsakademi på Färsingaskolan

Nyfikenhet, mod och engagemang

Våra elevers nyfikenhet är vår utmaning. Vi skapar relationer, motiverar och samarbetar för att ge våra ungdomar en så bra vardag som möjligt.

Att tänka nytt, göra viktigt på riktigt, våga prova, våga misslyckas, hitta ovanliga lösningar, planera, skapa tillfällen att träna kunskaper, ha höga förväntningar, visa ett ledarskap, vara del i att göra varandra bra, ge möjlighet att lära i ett sammanhang är vår vardag.

Nyfikenhet, mod och engagemang är vår drivkraft.

Vi arbetar i åldershomogena team med pedagoger och elever.

Strukturerat utvecklingsarbete

På Färsingaskolan arbetar vi både med strukturerat utvecklingsarbete över tid och vår gemensamma arbetsmiljö i vardagen. Vi vill tillsammans, skolledning och medarbetare i samarbete med eleverna, utveckla vår skola att med glädje och gemenskap ha spaning på framtiden och ge bästa förutsättningar för våra elever att lyckas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2024