Avslutade upphandlingar

Sjöbo kommun meddelar här vilken eller vilka leverantörer som har tilldelats kontrakt i tidigare annonserade upphandlingar. Upphandlingarnas referensnummer är de som de erhöll i vårt webbaserade upphandlingsverktyg vid annonseringstillfället.

Tecknade kontrakt 2024

Annonserade upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

23/39

Mattransporter

Rossing Åkeri & Logistik AB

556716-8579
Tecknade kontrakt 2023

Annonserade upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

23/18

Pooltäcke till Orebadet

M. Malmsten AB

556334-5106

23/38

Anläggningsarbetare

Svevia AB

556768-9848

22/32

Lastbil med skåp

Volvo Truck Center Sweden AB

556072-7777

23/37

Knickarps avloppsanläggning

AVVATech Vatten & Miljöteknik AB

556738-8953

23/9

Cirkulationstvätt arbetskläder

Textilia Tvätt & Textilservice AB

556538-5043

23/5

Vinterväghållning

Område 1

Jönsson Schakt i Syd AB

 

Område 2 och 4

Nilsson & Lööw AB

 

Område 3

Håkan Lindqvist559243-3477

 


556870-4455

 


610123-XXXX

 

22/107

Litteraturupphandling (annonserad av Ystads kommun)

BTJ Sverige AB

556013-9726

23/8

Ombyggnation av mekanisk rening på Sjöbo ARV

AVVATech Vatten & Miljöteknik AB

556738-8953

23/6

Kompakttraktor med inbyte

Maskingruppen Wallins Traktor AB

559211-8201

23/4

VA-utbyggnad Heingetorp

VA Gruppen Drift AB

556172-1829

23/2

Beläggningsarbeten och anläggningsarbeten 2

Peab Asfalt AB

556098-8122

23/1

Ombyggnad gassystem inkl. ny fackla 3

GEP Group AB

556651-8238

22/35

Skolskjuts anpassad grundskola samt gymnasieskola och tillfälliga transporter vid växelvis boende

Vellingetaxi AB

556334-5379

22/33

Livsmedel; Grossistsortiment samt färska grönsaker, frukt och rotfrukter

Grossist:
Martin & Servera Restauranghandel AB


Färska grönsaker:
Grönsakshallen Sorunda AB

559135-5549
556263-6810
Tecknade kontrakt 2022

Annonserade upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

22/31

Hyra, tvätt, hämtning och leverans av textilier

Textilia Tvätt & Textilservice AB

556538-5043

22/28

Traktor

Swedish Agro Machinery AB

559040-0528

22/24

Färskt kött; nöt och fläsk_2

Bondens Skafferi AB

556765-4958

22/21

Verksamhetssystem VA

Aveki AB

556613-9852

22/16

Färska mejeriprodukter

Skånemejerier Storhushåll AB

556527-3686

22/15

Toalett Sjöbo kommun, Aktivitetspark

Älö Trä Vimmerby AB

556754-1957

22/11

Digital teknik till Florabiografen

Cinema Design in Sweden AB

559085-4872

22/10

Höglyftande åkstaplare

Still Sverige AB

556006-8388

22/8

Ombyggnad av fotbollsplaner i Sjöbo

Unisport Sverige AB

556184-1395

22/7

Strategisk lokalförsörjningsplan

Norem AB

559234-9210

22/5

Maskin- och transporttjänster

Maskintjänster:
1. Magnus Maskin o Gräv i Lövestad AB
2. Telarco AB

 

Transporttjänster:
1. Magnus Maskin o Gräv i Lövestad AB
2. Väg & Schaktmaskiner Sjöbo AB


556690-8587


556700-8296

 

 

556690-8587

 

556651-2504

 

22/2

5-sätes personbil avsedd för körutbildning

Bil-Bengtsson Syd AB

556039-7688

21/71

Laboratorieanalystjänster

SGS Analytics Sweden AB

556152-0916

21/70

Hjulburen grävmaskin med inbyte

Delvator AB

556347-3569

21/69

Buss klass II eller III med inbyte

Vinga Bus Partner AB

556751-6769

21/68

Motviktstruck 1,5 - 2,0 ton

Still Sverige AB

556006-8388

21/63

Företagshälsovård

AB Previa

556235-1907

21/56

Mattransporter

Lisas Skafferi AB

556623-5007

21/54

VA-Utbyggnad Hemmestorp Eke

Gösta Ahlquist AB

556060-3853

21/52

Dagligvaruinköp

Samhall AB

556448-1397

21/49

Drift och underhåll av gatubelysning

Vattenfall Services Nordic AB

556417-0859Tecknade kontrakt 2021

Annonserade förenklade eller öppna upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

21/51

Kommunolycksfallsförsäkring 2021

Protector Forsikring ASA

985279721

21/47

Utredning av samlokalisering - "Ett samlat kommunhus"

Tengbomgruppen AB

556329-9113

21/29

Tekniska konsulttjänster - Vatten och avlopp

Fyra fackområden:


A:Vattenverk/dricksvatten
1. Sweco Sverige AB
2. Norconsult AB
3. ÅF-Infrastructure AB


B:Vattentäkt
1. Sweco Sverige AB
2. WSP Sverige AB

3. ÅF-Infrastructure AB


C:Avlopp
1. Sweco Sverige AB
2. WSP Sverige AB
3. Norconsult AB


D:Ledningsnät
1. WSP Sverige AB
2. Structor Mark Malmö AB
3. Technology for Infrastructure projects Sweden AB

Fyra fackområden:


A:Vattenverk/dricksvatten

1. 556767-9849
2. 556405-3964
3. 556185-2103


B:Vattentäkt
1. 556767-9849
2. 556057-4880
3. 556185-2103


C:Avlopp
1. 556767-9849
2. 556057-4880
3. 556405-3964


D:Ledningsnät
1. 556057-4880
2. 556794-1132
3. 556919-0712


 


21/18

Distansutbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå

Hermods AB

556044-0017

21/12

Fordonsservice

Peter Lundells Motorsport AB

556888-1881

21/7

5 - 7-sätes personbil avsedd för körutbildning med inbyte

Motorcenter i Skurup AB

556189-0244

21/2

Bränneriet

Älmby Entreprenad

556146-5336

20/56

Verksamhetssystem för fordonsförvaltning

Mawik i Bollnäs AB

556081-6596

20/55

Motviktstruck 3 ton

Jungheinrich Svenska AB

556066-5894

20/54

Grävmaskin 8 ton med inbyte

Delvator AB

556347-3569

20/53

Hjullastare

Swecon Anläggningsmaskiner AB

556575-1137

20/52

Skåptrailer 3-axlig

Volvo Truck Center Sweden AB

556072-7777

20/50

Revisionstjänster

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740


A‌nnonserade direktupphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

21/47

Utredning av samlokalisering - "Ett samlat kommunhus"

Tengbomgruppen AB

556329-9113

21/19

Snittblommor, krukväxter, tillbehör m.m.

J Wydeen AB

559246-4258Tecknade kontrakt 2020

Annonserade förenklade eller öppna upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

20/48

UV-ljus till vattenverk

Christian Berner AB

556049-5235

20/47

Fällningskemikalie järnklorid

Feralco Nordic AB

556387-7629

20/46

Färdigställande av kv. Silon

Svevia AB

556768-9848

20/44

Beläggningsarbete 2020

NCC Industry AB

556302-3307

20/37

Tekniska konsulttjänster - Planläggning

1. Radar Arkitektur & Planering AB

2. Arkitekterna Krook & Tjäder Malmö

1. 556670-6197

 

2. 556666-6334

 

20/36

Tekniska konsulttjänster - Miljö- och geoteknik

Miljöteknik
1. EnSuCon
2. WSP Sverige AB

 

Geoteknik
1. ÅF Infrastructure AB
2. Atkins Sverige AB


1. 559161-3608

2. 556057-4880

 

 

1. 556185-2103
2. 556611-6751

20/35

Tekniska konsulttjänster - Gata

Gatubyggnad och grönytor
1. Norconsult AB
2. ÅF Infrastructure AB
3. Atkins Sverige AB

 

Trafikutredning
1. ÅF Infrastructure AB
2. Norconsult AB
3. SWECO Civil AB

 

Byggledning, gatubyggnad och grön gatumark
1. ÅF Infrastructure AB

 

1. 556405-3964

2. 556185-2103

3. 556611-6751

 

 

1. 556185-2103

2. 556405-3964

3. 556507-0868

 

 

 

1. 556185-2103

20/34

Vinterväghållning 2020

Jönsson Schakt i Syd AB

559243-3477

20/28

Sjöbo Väst Handelsområde

Skanska Sverige AB

556033-9086

20/24

Parkeringsövervakning och fordonsflytt

Aimo Park Sweden AB

556553-5548

20/22

Slamomhändertagande

Ragn-Sells Treatment & Detox AB

556076-8516

20/18

Ogräsbekämpning med hetvatten

Magnus Maskin o Gräv i Lövestad AB

556690-8587

20/14

Kemikalier till badanläggningar

Brenntag Nordic AB

556051-5974

20/13

Traktordragen sopmaskin

Lantmännen Maskin AB

556005-7639

20/8

Lastväxlarsläp med inbyte

Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag

556072-7777

20/7

Lastbil med skåp för övningskörning

Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag

556134-5710

20/6

Läkemedelsautomater hos enskilda brukare

Viser AB

556610-2439

19/32

Rivning av fastigheten Sandbäck 4:15, Sjöbo

Älmby Entreprenad AB

556146-5336


A‌nnonserade direktupphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

20/27

Lekplatsbesiktning

Landskapsingenjören i Sverige AB

556713-9448

20/3

Digitalt bibliotek för förskolan

ILT Inläsningstjänst AB

556392-9578

20/2

Webbaserad juridisk rättsdatabastjänst

Norstedts Juridik AB

556226-6097


Övriga upphandlingar/avtal

Utöver det som finns listat under Avslutade upphandlingar använder sig Sjöbo kommun även av ramavtal som har tecknats av Skånes Kommuner, Adda Inköpscentral, Kammarkollegiet samt Sinfra. Information om dessa ramavtal finns på respektive organisations webbplats:

Länk till Skånes kommuners webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Addas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Kammarkollegiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Sinfras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2024