Avslutade upphandlingar

Sjöbo kommun meddelar här vilken eller vilka leverantörer som har tilldelats kontrakt i tidigare annonserade upphandlingar. Upphandlingarnas referensnummer är de som de erhöll i vårt webbaserade upphandlingsverktyg Visma TendSign vid annonseringstillfället.

Tecknade kontrakt 2020

Annonserade förenklade eller öppna upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

20/14

Kemikalier till badanläggningar

Brenntag Nordic AB

556051-5974

20/13

Traktordragen sopmaskin

Lantmännen Maskin AB

556005-7639

20/6

Läkemedelsautomater hos enskilda brukare

Viser AB

556610-2439

20/3

Digitalt bibliotek för förskolan

ILT Inläsningstjänst AB

556392-9578

19/32

Rivning av fastigheten Sandbäck 4:15, Sjöbo

Älmby Entreprenad AB

556146-5336


A‌nnonserade direktupphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

20/2

Webbaserad juridisk rättsdatabastjänst

Norstedts Juridik AB

556226-6097


Övriga upphandlingar/avtal

Utöver det som finns listat under Avslutade upphandlingar använder sig Sjöbo kommun även av ramavtal som har tecknats av Kommunförbundet Skåne, SKL Kommentus samt Kammarkollegiet. Information om dessa ramavtal finns på respektive organisations webbplats:

Länk till Kommunförbundet Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till SKL Kommentus webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till Kammarkollegiets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tecknade kontrakt 2019

Annonserade förenklade eller öppna upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

19/25

Vinterväghållning i byarna, Sjöbo kommun

Nilsson & Lööw AB

(Blentarp, Klasaröd, Röddinge, Vollsjö och Äsperöd)


Håkan Lindqvist (Bjärsjölagård)


Rubins Gräv i Skåne AB (Sövde)

556870-4455
610123-XXXX559075-3769

19/11

Tvättjänster

Berendsen Textil Service AB

556022-4171

19/7

Mindre markentreprenader inom Gata - Park

Rubins Gräv i Skåne AB

559075-3769

18/75

Lastbilssläp

Volvo Truck Center AB

556072-7777

18/74

Hjullastare med inbyte

Swecon Anläggningsmaskiner AB

556575-1137

18/73

Grävmaskin med inbyte

Delvator AB

556347-3569

18/70

Cirkulationsplats Esplanaden

Älmby Entreprenad AB

556146-5336

18/68

Cirkulationstvätt arbetskläder

Textilia Tvätt & Textilservice AB

556538-5043

18/66

Livsmedel - varugrupp Kolonial, djupfryst och chark

Martin & Servera Restauranghandel AB

559135-5549

18/66

Livsmedel - varugrupp Färska grönsaker, frukt, förbehandlad potatis och rotfrukter

Grönsakshallen Sorunda AB

556263-6810

18/59

Bebyggelseantikvarisk konsult

BYGGKULT - Byggnadsvård och kulturmiljö AB


Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

559051-8048
731224-XXXX

18/55

Nybyggnad av Omlastningscentral, inom del av kv. Sandbäck 7:3, Sjöbo

AF Bygg Syd AB

556178-9313

18/54

Överföringsledningar för VA mellan Lövestad och Äsperöd

FASAB Mark AB

556574-7283


A‌nnonserade direktupphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

19/26

Inventering av beläggningsstatus av Sjöbo kommuns vägnät

Sweco Pavement Consultants AB

556228-0361

19/19

Cylinderåkgräsklippare med inbyte

HAKO Ground & Garden AB

556180-2231

20190520

Kolsyrade drycker

Krönleins Bryggeri AB

556000-7089

20190527_1

Två nya växlarflak

Dinacon AB

556938-5437

20190527_2

Tvåaxlad Dolly

Volvo Truck Center Sweden AB

556072-7777

20190429

Multisportarena

Kompan Sverige AB

556363-4863

20190320_1

Hyra av elektroniska körjournaler med GPS

MiniFinder Sweden AB

556909-5697

20190320_2

Kranflakställning

Aktiebolaget Bröderna Johanssons Karosserifabrik

556141-4698

20190318

Rörålskamera för inspektion av VA-ledningar

HAMAFO Teknik AB

556419-2069

20190315

Saneringsvagn med trestegssluss

Westbay Trailers AB

556798-5485

20190306

Personbil avsedd för körutbildning

Motorcenter i Skurup AB

556189-0244

20190301

Kompetensutvecklingsinsats positivt beteendestöd

Besiva AB

559154-3151

20190123

Grönyteskötsel Parkering Silogatan - Södergatan

Växtkraft i Skåne Tranås AB

556840-4684Annonserade förenklade eller öppna upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

KS 2018.791

Kemtekniska produkter samt städ-, pappers- och plastprodukter

Procurator Sverige AB

556057-6554

18/69

Betonglego/betongblock

I Persson Transport o smide

680808-XXXX

18/67

Tvättjänster

Tvättservice i Helsingborg AB

556611-8278

18/64

Bondgårdslekplats, Sjöbo väst

Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB

556764-3498

18/53

Vinterväghållning Lövestad, Äsperöd och Röddinge

MiniEntreprenad i Skåne AB

556780-5998

18/50

Skrivare och kopiatorer

Partner54 i Karlstad AB

556763-3630

18/39

Färska mejeriprodukter

Skånemejerier Storhushåll AB

556527-3686

18/38

Matbröd och kaffebröd

Stures Bageri S. Rosenquist AB

556191-1594

18/33

Byggnation GC-väg

SERNEKE Anläggning AB

556782-059

18/31

Upphandlingskonsult samt avtals- och driftsadministration avseende skrivare/printrar

IKR Consulting Group A/S

27185045

18/30

Verksamhetssystem Stadsbyggnadsförvaltningen

Prosonagruppen AB

556448-0977

18/29

Företagshälsovård

AB Previa

556235-1907

18/28

Färskt kött; nöt och fläsk

Bondens Skafferi AB

556765-4958

18/14

Skolskjutsupphandling till grund- resp. gymnasiesärskola samt tillfälliga persontransporter fr o m ht 2018,

Telepass AB

556752-6966

18/4

Pedagogiskt IT-stöd

Unikum - unikt lärande AB

556649-2350

18/3

Kontroll av vattenmätare

ONE Nordic Mätteknik AB

559106-4752

18/1

Dagligvaruinköp

Samhall AB

556448-1397

17/62

Grävmaskiner

Swecon Anläggningsmaskiner AB

556575-1137

17/59

Hjullastare med inbyte

Ljungby Maskin AB

556470-371

17/58

Fakturaskanning

S4F Progress AB

556808-6143

17/55

Laboratorieanalystjänster

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

556152-0916

17/53

Renhållningsentreprenad, delentreprenad 1 och 2

Ohlssons i Landskrona AB

556559-3497

17/51

Nybyggnation av aktivitetspark

Gustav R. Johansson AB

556063-0450

17/50

Kommunal vuxenutbildning

Hermods Aktiebolag

556044-0017


Annonserade direktupphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

2018-07-23

Lastväxlarvagn samt schaktflak

OP Maskiner AB

556131-4146

2018-04-27

Första hjälpen beredskap marknad

Skånsk Eventsjukvård

969772-8773

2018-04-27

Städning på marknadsplats

Serviti

640520-XXXX

2018-04-27

Portabla toaletter, duschar och kontorsbod

Bajamaja AB

556618-3140

2018-03-27

IT-säkerhet; sårbarhetsanalys

H.O.L.M. Security Sweden AB

559030-4217

2018-03-23

Fjärrstyrd markvibratorplatta

Wacker Neuson AB

556102-0065

2018-02-15

Åk-klippare med klippaggregat

AB BEPPS

556229-2127


Annonserade förenklade och öppna upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

17/44

Rivningsarbeten

Älmby Entreprenad AB

556146-5336

17/43

Redskapsbärare med frontlastare samt tillbehör

OP Maskiner AB

556131-4146

17/42

Vinterväghållning Sjöbo tätort, del 1-5

MiniEntreprenad i Skåne AB

556780-5998

17/42

Vinterväghållning Sjöbo tätort, del 6

Sjöbo Anläggning och Trädgård AB

556653-6263

17/33

Drift och underhåll av gatubelysning

Vattenfall Services Nordic AB

556417-0859

17/11

Ogräsbekämpning

Cima Maskin AB

556761-6155

17/10

VA-utbyggnad Svansjö Sommarby

Gösta Ahlquist AB

556060-3853

17/3

Mattransporter

Evrokonsult i Skåne AB

556883-8865

16/32

Motviktstruck till yrkesgymnasiet

Still Sverige AB

556006-8388

16/30

Lastväxlare till yrkesgymnasiet

Volvo Truck Center Sweden AB

556072-7777

16/26

Skolskjutsar

Bergkvarabuss AB

556294-9973

16/24

Reservkraft och ställverk till Sjöbo reningsverk

Olssons Elektromekaniska AB

556245-2887

16/21

Revisionstjänster

PricewaterhouseCoopers (PwC)

556029-6740

16/19

Maskin- och transporttjänster

I Persson Transport o smide

680808-XXXX

16/19

Maskin- och transporttjänster

Magnus maskin o gräv

556690-8587

16/19

Maskin- och transporttjänster

Norrvidinge Lastbilscentral AB

556765-7571

16/19

Maskin- och transporttjänster

Rail Maskiner Sverige AB

556929-8234

16/19

Maskin- och transporttjänster

Vollsjö Grävservice AB

559053-6057

16/13

Tekniska konsulttjänster

AquaP Teknikkonsulter AB,

556707-4553

16/13

Tekniska konsulttjänster

Berg & Dahl arkitektur och projektering AB

559063-7442

16/13

Tekniska konsulttjänster

Breccia Konsult AB

559042-5988

16/13

Tekniska konsulttjänster

DGE Mark och Miljö AB

556664-9231

16/13

Tekniska konsulttjänster

Embreco AB,

556863-9016

16/13

Tekniska konsulttjänster

Sigma Civil AB

556949-4494

16/13

Tekniska konsulttjänster

Structor Mark Malmö AB

556794-1132

16/13

Tekniska konsulttjänster

SWECO Environment AB

556346-0327

16/13

Tekniska konsulttjänster

SWECO Society AB

556949-1698

16/13

Tekniska konsulttjänster

Tengbomgruppen AB

556329-9113

16/13

Tekniska konsulttjänster

Tyréns AB

556194-7986

16/13

Tekniska konsulttjänster

WSP Sverige AB

556057-4880


Annonserade direktupphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

2017/T0299

Gatubelysning i Vallarum

ONE Nordic AB

556075-7287


Annonserade förenklade och öppna upphandlingar

Referensnr

Upphandling

Leverantör

Organisationsnr

16/10

Parkeringsövervakning samt fordonsflytt

Q-Park AB

556553-5548

16/7

Silogatan/Södergatan, Sjöbo. Ombyggnad korsning, ny P-plats

Skanska Sverige AB

556033-9086

16/4

Beläggningsarbete

NCC Industry AB

556302-3307

16/3

Miljö- och geoteknisk markundersökning

ÅF-Infrastructure AB

556185-2103

15/45

Anläggningsekipage samt inbyte

Cosmo Truckcenter AB

556468-4610

15/41

Grävlastare

Lannen Tractors AB

556664-5445

15/40

Hjullastare samt inbyte

Ljungby Maskin AB

556470-3717

15/20

Kemikalier för badanläggningar

Brenntag Nordic Aktiebolag

556051-5974

15/12

VA-utbyggnad, Sjöbo sommarby

Barslund AB

556711-8004

15/6

Verksamhetssystem Vård- och omsorg

Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

556559-6151

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Sidan publicerad av: Linda-Marie Malm