Åsums förskola

Åsums förskola är den lilla förskolan och den minsta i Grimstofta förskoleenhet. Här lägger vi stort fokus på att bygga trygga relationer. Men också att skapa glädje och gemenskap tillsammans.

Trygghet, glädje och nyfikenhet

Åsum förskola ligger alldeles intill naturområdet Stenänga. En kort promenad bort så är vi i centrala Sjöbo. För oss är barnens trygghet, glädje och nyfikenhet viktig. Därför lägger vi stor vikt vid att låta barnen möta material och miljöer som förundrar och förbluffar dem; här har vi låga möbler och lätttillgängliga material och saker. Åsum förskola är byggd för barnen, här vill vi att de ska vara delaktiga ha inflytande över sin vardag och lära för livet.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Tillhör Grimstofta

Åsums förskola tillhör tillsammans med Blockflöjtens förskola, Tofta förskola och tre dagbarnvårdare Grimstofta förskoleenhet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 juli 2023