Blockflöjtens förskola

Blockflöjtens förskola är byggt i ett lugnt och trivsamt villaområde med närhet till skog och natur vilket vi gärna nyttjar.

På Blockflöjtens förskola delar vi barnen i små åldershomogena grupper, Munspelet 1-3 åringar, Panflöjten 4-5 åringar. Organisationen av förskolan möjliggör att pedagogerna kan anpassa verksamheten efter barnens behov och intressen och att barn och föräldrar känner sig inkluderade verksamheten. Blockflöjtens förskola är en förskola för utveckling och lärande.

Vi erbjuder en trygg och inspirerande utvecklingsmiljö. De nationella läroplanerna och Reggio Emilias pedagogiska filosofi ligger som en grund för arbetet. Vår förskola och skola är en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Alla pedagoger är högskoleutbildade och behöriga. Vi har höga kvalitetskrav på verksamheten.

Vi som arbetar på Blockflöjtens förskola är förskolechef, specialpedagog, förskollärare, barnskötare, förskolesekreterare, intendent, vaktmästare, kock och lokalvårdare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2023