Så arbetar vi

På Tallbackens förskola arbetar vi för en hållbar utveckling där våra barn i tidig ålder lär sig värna om och utveckla respekt för allt levande. Vårt arbete utgår ifrån hållbarhetens tre olika dimensioner: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet.

Vi arbetar för en giftfri förskola.

På Tallbackens förskola bygger vi verksamheten utifrån barnets intresse och behov i form av projektarbete med förskolans läroplan (Lpfö18) som grund. Barnen är delaktiga i planeringen av våra aktiviteter.

Lek, glädje, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete. Här får barnen svar på sina frågor med hjälp av experiment, utforskande och upplevelser. Vi har en odling där barn och pedagoger tillsammans sår, sköter och skördar grönsaker, frukter och växter och här får barnen möjlighet att uppleva med alla sina sinnen. Vi tror på barnets förmåga, på det kompetenta barnet som kan och vill om bara förutsättningarna ges.

Miljön på förskolan ser vi som en viktig del i barnets lärande och självständighetsträning. Vi har inrett lärmiljöerna med möbler i barnens höjd och material tillgängligt för alla barn. Vi satsar också på ofärdigt material som gör att barnens nyfikenhet, kreativitet och fantasi tränas och utvecklas.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för att följa upp, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi ser digitaliseringen som en naturlig del i undervisningen där barnen får tillgång till verktyg som tex I-pads, datorer, webbägg, projektorer, smartboard med mera.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021