Stöd, hälsa och trygghet

Verksamhetens utgångspunkt är att barnens bästa alltid ska komma i främsta rummet. Verksamheten ska ge alla barnen möjlighet att förstå och kritiskt granska sin omvärld, för att rustas för ett livslångt lärande grundat på medkänsla för människor och respekt för miljön.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla barn i vår verksamhet ska bemötas med förståelse och respekt för människors lika värde. Verksamheten arbetar för att främja alla barns lika rättigheter och motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling , 443.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnhälsoplan

Denna plan beskriver hur vi vid förskolenheten arbetar med barnhälsa. Syftet med vår barnhälsoplan är att skapa en gemensam syn på barnhälsa. Barnhälsa ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.

Barnhälsoplan , 873.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Modersmålsplan

Ett flertal språk finns representerade i Sjöbos kommunala förskolor. Syftet med modersmålsplanen är att synliggöra uppdraget med modersmålsstöd i förskolan. Planens syfte är också att ett språkutvecklande arbetsätt och modersmålsstöd ska bli mer likvärdigt för barnen oavsett vilken förskola de går på. Avsikten är att planen ska belysa det förhållningssätt som är viktigt för att barnen ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i enlighet med läroplanen (Lpfö98/16).

Modersmålsplan , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2020