Trätofflans förskola

TTrätofflans förskola ligger i Vollsjö. I anslutning till förskolan finns Vollsjö skola med klasserna F-6 samt Vollsjö fritidshem. I byggnaden finns också byns kommunala bibliotek.

Vi uppmuntrar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras utveckling. Det livslånga lärandet ska bygga på lust, glädje och nyfikenhet.

Avdelningar och personal

På Trätofflans förskola är drygt 35 barn inskrivna. Barnen är indelade i två grupper, Hjärtgruppen med de yngsta barnen och Blomgruppen med de äldsta barnen.

Följ ditt barn

Du kan följa ditt barns lärande via vår lärplattform; där lägger pedagogerna ut information om ditt barns lärande och utveckling.

Måltider

Förskolan får sin mat från Vollsjö skola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024