Så arbetar vi

Avdelningar

På Trätofflan är barnen indelade i tre grupper. Hjärtgruppen med de yngsta barnen, Solgruppen med mellanbarnen och Blomgruppen med de äldsta barnen. Vi är indelade i våra grupper mellan klockan 9-12, resten av dagen hjälps vi åt tillsammans.

Vår vision

På Trätofflans förskola möts alla med respekt! Här ger vi varandra stöd och vi tror på varandra. På Trätofflans förskola känner alla att vi är värdefulla och att vi kan lyckas.

Teman

Detta året har vi haft fokus på språket på Trätofflan . Med detta tema ville vi öka den språkliga medvetenheten hos barnen. Våra mål har bl.a varit att barnen ska utveckla sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, utveckla ett nyanserat talspråk och utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp. Vi har arbetat med detta genom att lägga mycket fokus på sagor, berättelser, rim-och ramsor och sånger. Hos de yngsta använder vi oss av bilder och tecken som förstärkning . Vi använder oss av vår projektor för att lyssna på sagor och skapa nya lekmiljöer. De yngre barnen har också arbetat mycket med värdegrund och kompisböckerna. De äldre barnen har också gjort egna sagor samt en bok om sig själva. Genom sång och rörelse tränar vi vår kroppsuppfattning och med rim och ramsor tränar vi på rytmen och melodin i språket. En gång i veckan har de äldsta barnen IT-grupper där vi arbetar med digitaliseringen i samhället. Vi lär oss att söka information och vara källkritiska.


Vårt systematiska kvalitetsarbete

I vårt arbete med barnen utgår vi ifrån läroplanens riktlinjer. Det livslånga lärandet ska bygga på lust, glädje och nyfikenhet. På Trätofflan utgår vi ifrån varje individs intresse och erfarenhet då vi planerar vår verksamhet. I januari varje år upprättar vi en lokal arbetsplan med mål och riktlinjer som vi ska följa upp. December varje år utvärderas denna.


Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020
Sidan publicerad av: Tanja Vasiljevic