Så arbetar vi

Avdelningar

På Trätofflan är barnen indelade i tre grupper. Hjärtgruppen med de yngsta barnen, Solgruppen med mellanbarnen och Blomgruppen med de äldsta barnen. Vi är indelade i våra grupper mellan klockan 9-12, resten av dagen hjälps vi åt tillsammans.

Vår vision

På Trätofflans förskola möts alla med respekt! Här ger vi varandra stöd och vi tror på varandra. På Trätofflans förskola känner alla att vi är värdefulla och att vi kan lyckas.

Teman

Vårt tema denna höst har handlat om vår miljö och hur vi kan ta hand om den på bästa sätt. I våra grupper har det blivit fokus på olika saker under temats gång. Återvinning och vattnets kretslopp är några av de sakerna vi har arbetat med. Vi gör ett eget reningsverk och lär oss hur man renar vatten.

Sopbilen och sopornas väg till återvinningen var en annan sak som väckte barnens intresse. Det var många funderingar. Var kör den? Vad gör man med soporna? Tillsammans forskade vi i detta.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

I vårt arbete med barnen utgår vi ifrån läroplanens riktlinjer. Det livslånga lärandet ska bygga på lust, glädje och nyfikenhet. På Trätofflan utgår vi ifrån varje individs intresse och erfarenhet då vi planerar vår verksamhet. I januari varje år upprättar vi en lokal arbetsplan med mål och riktlinjer som vi ska följa upp. December varje år utvärderas denna.

Lokal arbetsplan 2018

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin