Så arbetar vi

Avdelningar

På Trätofflan är barnen indelade i tre grupper. Hjärtgruppen med de yngsta barnen, Solgruppen med mellanbarnen och Blomgruppen med de äldsta barnen. Vi är indelade i våra grupper mellan klockan 9-12, resten av dagen hjälps vi åt tillsammans.

Vår vision

På Trätofflans förskola möts alla med respekt! Här ger vi varandra stöd och vi tror på varandra. På Trätofflans förskola känner alla att vi är värdefulla och att vi kan lyckas.

Teman

Vårt tema detta år har varit ”Vårt Vollsjö”. Tillsammans med barnen har vi utforskat och forskat om vårt närområde. De äldre barnen får själva välja vad de ville veta mer om och forska vidare om. Det blev en hel del. Vi har under året hunnit med att besöka/forska om Piratenmuseet, Pumphuset, ICA, brandstationen, pizzerian och kyrkan och bageriet. Genom att reflektera tillsammans med barnen och genom intervjuer för vi tillsammans vårt tema vidare och upptäcker nya saker.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

I vårt arbete med barnen utgår vi ifrån läroplanens riktlinjer. Det livslånga lärandet ska bygga på lust, glädje och nyfikenhet. På Trätofflan utgår vi ifrån varje individs intresse och erfarenhet då vi planerar vår verksamhet. I januari varje år upprättar vi en lokal arbetsplan med mål och riktlinjer som vi ska följa upp. December varje år utvärderas denna.

Lokal arbetsplan 2018

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2019
Sidan publicerad av: Tanja Vasiljevic