Eleverna har undervisning ute i naturen.

Undervisning ute. Med hjälp av professor Ava på Storkakademien fick eleverna perspektiv på människans (inte så långa) tid på Jorden.

Så arbetar vi

På Emanuelskolan har vi en varierad undervisning och ett flexibelt förhållningssätt till lärande. Vi fokuserar på elevens styrkor och har ett positivt förhållningssätt, där vi ser möjligheter och lösningar. 

Området har två arbetslag som arbetar med årskurserna F-3 - Hven och Ivön, ett arbetslag med årskurserna 4-6 - Slottholmen, och ett med årskurserna 8-9 - Måkläppen.

På skolan finns även fritidsverksamhet som är uppdelad på fyra olika avdelningar - Fritids Hven F-1, Fritids Ivön F-1, Fritids 2-3 och Fritids 4-6.

Vår vision

På Emanuelskolan är eleverna trygga och trivs. Till Emanuelskolan kan man komma som man är och man utvecklas som individ och stimuleras på sin nivå. Både elever och personal känner tillhörighet och gemenskap på Emanuelskolan. Här har vi en varierad undervisning och ett flexibelt förhållningssätt till lärande. Det är meningsfullt att vara i skolan. Vi fokuserar på elevens styrkor och har ett positivt förhållningssätt, vi ser möjligheter och lösningar. På Emanuelskolan har eleverna en tro på sig själva och sin framtid. Här har eleverna rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Då vi alla är olika bemöts alla utifrån sina förutsättningar. När man lämnar år 9 går man rakryggad härifrån med en tro på sin framtid och sin förmåga. Alla känner tillit till de vuxna på skolan. På Emanuelskolan är alla elever delaktiga och äger sin egen lärprocess.


Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2019
Sidan publicerad av: Angelica Willyson