Vuxenutbildningen

Bild av gröna studiehallen

Bild av gröna studiehallen

Sjöbo kommuns vuxenutbildning ligger på Verkstadsgatan 2A i Sjöbo. På adressen finns två seperata byggnader. Administrationen och kommunens studie-och yrkesvägledare har ingång från parkeringen medan utbildningslokalerna har ingång bredvid matsalen.
Lärlingsutbildningen finns i lokaler på Verkstadsgatan 5.

Svenska för Invandrare, Komvux som Särskild utbildning, Yrkesförarutbildning samt Lärlingsutbildning finns i egen regi med egna lärare, medan vi köper grundläggande och gymnasiekurser via Hermods.

Hermodskurserna läses flexibelt; via lärplattformen Novo samt med möjlighet till handledning på plats. Vi har handledare som stöttar och hjälper våra elever i de flesta kurser.

Vi har handledning på plats för våra elever mån, ons, fre kl. 8-16 samt tis kl. 8-18 och tor kl. 8-13.30. Vi kan även erbjuda handledning på distans via Google Meet och via telefon eller mail.

Kontaktuppgifter till våra handledare:

Ann-Louise Svensson tel. 0722-38 18 94 ann-louise.svensson@sjobo.se

Patrik Åberg tel. 0709-51 57 18 patrik.aberg@sjobo.se

Ansökan om studiemedel görs till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Mer detaljerad information om de nya reglerna för studiemedel finns på CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:s webbplats samt hos vår studie-och yrkesvägledare.

Är du mellan 25 och 56 år, arbetssökande och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 sammanhängande månader, kort eller ingen tidigare utbildning, har inte haft studiestöd de senaste tre åren och planerar att studera? Då kan du vara berättigad till studiestartsstöd. Du kan läsa mer om studiestartsstöd här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kontakta sedan någon av våra studie-och yrkesvägledare för hjälp med ansökan.

Vid sjukdom ska detta anmälas till Försäkringskassan från och med dag 1. Vid vård av barn ska detta anmälas till CSN. Detta är viktigt eftersom CSN då har möjlighet att förlänga din studieperiod. CSN Direkt telefon: 0771-276 000.

Om du vill höja ett betyg i en kurs kan du göra en prövning. En prövning innebär att du gör en så kallad examination och blir bedömd på kursens alla moment. En prövning kostar 500 kronor och ska betalas in till Sjöbo kommun innan prövningen äger rum.

Vi erbjuder inte prövning i de kurser som innehåller praktik. Detta eftersom det kräver annan kompentens än den vi har. Prövning i delar av kurs är heller inte något vi erbjuder.

På grund av att vi inte skall samla alltför många elever samtidigt kommer vi att erbjuda enskilda prövningstider efter hand som ansökningar kommer in.

Fyll i vår prövningsansökan (PDF-dokument, 23 kB) och skicka den till oss. Vi behöver ha in ansökan och inbetalningen senast 3 veckor innan prövningsdatumet. Vi kontaktar dig när prövningsavgiften är inbetald och ger dig mer information. Kontakta någon av våra studie-och yrkesvägledare om du har frågor.

Validering innebär att man har den kunskap som behövs för att få betyg i kursen. Denna kunskap kan du ha fått på olika sätt, till exempel genom arbete.

I samråd med våra studie-och yrkesvägledare eller lärare kommer du fram till vilken kurs som är möjlig att validera och i vilka former detta ska ske. Validering kan avslutas med en prövning som är kostnadsfri för den som bor i Sjöbo kommun.

Efter valideringen skickas betyget till dig.

Obligatoriska Nationella prov ingår i kurserna Svenska 1, Svenska som andra språk 1, Svenska 3, Svenska som andra språk 3, Engelska 5, Engelska 6, Matematik 1a-c, Matematik 2a-c, Matematik 3b-c och Matematik 4.

På Vuxenutbildningen i Sjöbo gör man den skriftliga delen på plats hos oss. Provet ska genomföras cirka 2 veckor innan den muntliga examinationen i kursen sker.

Bokning av tid för provskrivning görs till Ann-Louise Svensson eller Patrik Åberg, telefon: 0722-381894 eller 0709-515718 eller via e-post. Den muntliga delen av provet görs i samband med kursens muntliga examination.

Vi skickar in alla betyg digitalt till Antagningen/UHR. Om du inte hittar ditt betyg på Antagningen, kontakta Jessica på expeditionen
jessica.malmborg@sjobo.se
tel. 0416-270 21

Torsdag 28 november 2019 blev Anna-Maria, Leif, Marie och Rolf utsedda till årets team på Framtidsgalan i Stockholm.

År 2015 ställdes Sverige inför den största flyktingkrisen landet någonsin skådat. Detta ledde till att ett krafttag togs från Region Skåne och utbildningen Yrkes-SFI startades för att snabbare få ut nyanlända i arbetslivet. Det var en helt ny utbildningsform och hur utgången av utbildningen skulle bli var därför osäkert.

På Sjöbo Utbildningscentrum sattes tre yrkeslärare och en SFI-lärare ihop för att tillsammans utbilda yrkesförare. Teamet består av Anna-Maria, Rolf, Leif och Marie och tillsammans ger teamet de nyanlända både en yrkesutbildning men också det svenska språket på endast 27 veckor. Konceptet har blivit ett framgångsrecept och idag har de allra flesta redan fått jobb efter utbildningen och trycket på deras utbildning är enormt. Genom mötet med teamet får de nyanlända med sig så mycket mer är bara ren kunskap. Under alla de timmar som de är ute och kör buss ihop får de tid till att prata om allt från det svenska samhället till historia och politik.

Tack vare personalen kan nyanlända stolt ta på sig sin uniform, bege sig till jobbet och bli en del av det svenska samhället. Det är därför är Yrkes-SFI utsetts till Årets Team!

Kontakt

 • Vuxenutbildningen

  0416-270 21

  komvux@sjobo.se

  Besöksadress

  Verkstadsgatan 2a

  Postadress

  Verkstadsgatan 2a, 275 39 Sjöbo

  Skolchef Kristina Petersson

  Rektor Per Hagelin

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Sidan publicerad av: Jessica Malmborg