Arbetsmarknadsenheten

Näringsliv Sjöbo kommun

Arbetsmarknadsenheten hjälper på olika sätt arbetslösa på vägen mot jobb eller studier, och vi arbetar för att främja arbetsintegrerat social företagande.

Behöver du stöd i att söka arbete? Vi hjälper dig med:

- Kartläggning och coaching – individuellt och/eller i grupp samt ge möjlighet till praktik
- Arbets- och/eller studievägledning i samarbete med vägledningscentrum
- Handledning vid jobbsökning och hur du marknadsför dig själv
- Coacherna arbetar för att stödja dig som är arbetssökande till att komma in/tillbaka till arbetsmarknaden alternativt till studier.

Framtidsprojektet

Framtidsprojektet ingår i Sjöbo Kommuns arbetsmarknadsenhet. Att delta kan vara ett första steg för att komma igång efter arbetslöshet eller sjukskrivning.

För att få delta i Framtidsprojektet behövs en ansökan från någon av de samverkande myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller din vårdkontakt på vårdcentralen eller psykiatrin. Berätta om din situation och be dom skriva en ansökan.

Första hjälpen i kompetensutveckling/kompetensförsörjning

På Sjöbo utbildningscentrum finns stöd och kompetens för arbetsgivare i näringslivet och offentlig verksamhet för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor.

Rätt kompetensutveckling

Vi hjälper er att hitta rätt. Använd oss för inventering och analys för kompetensförsörjning på ert företag. Vi initierar, förmedlar kompetenshöjande åtgärder som utbildningar, kurser, uppdragsutbildningar, kontakt med utbildningsanordnare, lokala privata arbetsförmedlare (Arbetsförmedlingens fristående aktörer samt bemanningsföretag).

Lokal kompetensplattform

Sjöbo utbildningscentrum arbetar med att identifiera kompetens- och utbildningsbehov bland invånare, företag och organisationer i Sjöbo kommun. Detta arbete är en del i ett ständigt förbättringsarbete gällande utbildningsutbudet på Sjöbo utbildningscentrum.

För dig 16-20 år

Om du inte är inskriven i någon skola, inte gått ut gymnasiet och saknar ett arbete hjälper vi dig med det stöd du behöver för att komma vidare. Det är helt frivilligt att delta och du väljer själv hur mycket av vårt stöd du vill ta emot.
E-post arbetsmarknadsenheten

Aktiviteter och projektutveckling inom kompetensförsörjning och arbetsrehabilitering

Aktuellt

- Jobbsökarverkstad för kommuninvånare som söker jobb på öppna arbetsmarknaden
- Fritidsbiblioteket för arbetsträning och social praktik (länk Fritidsbiblioteket)
- ESF-projektet IRIS 3-årigt förrehabiliteringsprojekt för Försäkringskassans försäkrade.
IRIS, mer information Länk till annan webbplats.

Tidigare

- Jobbträff för långtidsarbetslösa – i samarbete med Arbetsförmedlingen

- Möjligheternas Dag - Möjligheternas dag anordnas för kommunens medborgare med målsättningen att skapa tillit och förtroende gällande möjligheter till kompetensförsörjning och kompetensutveckling, såväl långsiktigt som kortsiktigt, samt att motverka utanförskap och minska försörjningsstöden. Arrangemanget innehåller ”jobbsafari” till näringslivet. Jobbsafari är branschinriktade bussturer till olika företag och verksamheter. På så sätt ökar kunskapen om och intresset för valt branschområde, de specifika verksamheterna och dess yrkesroller.

Genom uppföljning, statistik och anställningar direkt i anslutning till Möjligheternas dag, har eventet visats ge väldigt goda resultat. Det har också inneburit att fler har börjat på vuxenutbildning, genomfört säkrare val till gymnasiet och samarbete med grundskolan har stärkts.

”Möjligheternas dag” nomineras till ”Årets Kommunala Innovation 2020”

- Möjligheter på väg – uppsökande verksamhet i samarbete med vägledningscentrum (länk vägledningscentrum)

- Möjligheternas väg – förrehabiliteringsprojekt i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen samt Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Ystads kommuner – ett ESF-projekt inom ramen för Samordningsförbundet

- Möjligheternas hus – förrehabiliteringsprojekt inom ramen för Samordningsförbundet

E-post arbetsmarknadsenheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Sjöbo Utbildningscentrum