Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret* omfattar dig mellan 16 och 20 år som har uppfyllt skolplikten, men inte har en gymnasieexamen, inte studerar eller arbetar.

Ansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om sysselsättning för dem inom åldersgruppen. Detta sker med brevkontakter, e-post, telefon, sms, eller genom ett hembesök.

Du har möjligheten att få prata med en studie- och yrkesvägledare, där du då kan få hjälp med att komplettera din utbildning, vägar vidare mot arbete med mera.

I Sjöbo kommun arbetar studie- och yrkesvägledarna i team. Här finns kompetenser att hjälpa dig vidare med eventuella studier via Vuxenutbildningen, distans, heltid eller deltid, Folkhögskolor, yrkesutbildningar i olika former eller varför inte komplettera din utbildning mot Högskola eller Universitet.
Studie- och yrkesvägledarna, mer information

* Skollag(2010:800) 29 kap. 9 §
Skolverkets Allmänna råd

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2023
Sjöbo Utbildningscentrum