Faderskap och föräldraskap

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse vid barnets födelse.

Bekräfta föräldraskap inom 14 dagar från födseln

Faderskap och föräldraskap registreras hos Skatteverket. När barnet är fött, kan ni från dag 1 - 14 själva registrera föräldraskapet.

Bekräftelse 15 dagar efter barnets födsel

Om ni inte bekräftar föräldraskapet inom 14 dagar efter barnets födsel, ansvarar kommunen där mamman är folkbokförd för föräldraskapsutredningen. För att bekräfta faderskapet eller föräldraskapet efter 15 dagar ska ni kontakta familjerätten.

Familjerättssekreterare

0416-270 00 (kontaktcenter)
Telefontider
Måndagar: 10.00 - 11.30
Onsdagar: 13.00 - 14.00

Fastställ faderskap eller föräldraskap före barnets födelse

Om ni inte har möjlighet att registrera fadern/föräldern hos Skatteverket och ni önskar påbörja utredningen före barnets födelse är ni välkomna att boka tid för att bekräfta faderskap/föräldraskap.

Om ni vill fastställa faderskapet/föräldraskapet hos oss före barnets födelse så tar det cirka tre veckor innan faderskapet/föräldraskapet är fastställt. Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni själva registrerar föräldraskapet med Bank-ID efter barnets födelse. Det ger kortare handläggningstid.

Tänk på att modern ska vara folkbokförd i Sjöbo när barnet föds. Om inte modern är folkbokförd i Sjöbo så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2023