Familjerätt

Familjerättssekreterare arbetar med frågor rörande vårdnad, vårdnadshavande, boende, umgänge samt faderskap och adoptioner. Handläggarna kan också vara behjälpliga med rådgivning och vägledning i frågor rörande familjerätt.

Faderskap

När föräldrar inte är gifta med varandra fastställs faderskap genom bekräftelse. Detta sker genom ett personligt besök på Råd och stödenheten då båda föräldrarna måste legitimera sig och underteckna handlingarna. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras samtidigt.

Bekräftelsen kan göras efter barnets födelse eller som tidigast två månader innan beräknad födsel.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020
Sidan publicerad av: Rasmus Anderberg