Boende för äldre

För äldre med demenssjukdomar eller behov av tillfällig vård och omsorg erbjuds olika boendealternativ. Boendealternativ för äldre inkluderar demensboenden, korttidsboenden, servicelägenheter, seniorboenden och särskilda boenden.

Demensboende

Om du har en demenssjukdom och det inte längre fungerar att bo hemma finns det särskilda demensboenden att flytta till. På ett boende med rätt kompetens kan en person med demenssjukdom få en lugnare tillvaro som passar de nya behoven.

Klicka här för att läsa mer om våra demensboenden.

Korttidsboende

På en korttidsvistelse får du tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Kommunens platser för korttidsvistelse är till för dig som vid enstaka tillfällen är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Det är en biståndshandläggare som gör bedömningen om du är i behov av en plats. Personalen är alltid närvarande och du kan få alla hjälp­insatser du behöver. Här får du ett respektfullt bemötande, en meningsfull tillvaro, trygghet och inflytande över din vardag.

Klicka här för att läsa mer om våra korttidsboenden.

Servicelägenheter

Anpassad lägenhet och omgivning med närhet till restaurang och aktiviteter. Är man i behov av hjälp i hemmet ansöker man om det och då är det personal från hemtjänsten som utför insatserna.

Klicka här för att se vilka serviceboenden det finns.

Seniorlägenheter

Anpassad lägenhet med extra breda dörrar, planfri entré och hiss från markplan .Är man i behov av hjälp i hemmet ansöker man om det och då är det personal från hemtjänsten som utför insatserna.

Klicka här för att läsa mer om seniorlägenheterna.

Särskilt boende

När dina behov av vård och omsorg ökar eller när du inte längre känner dig trygg hemma kan ett särskilt boende vara ett alternativ. I Sjöbo finns flera boenden i olika delar av kommunen. Du ansöker om boende skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare som utreder och fattar beslut. På följande länk hittar du information om de olika boendena samt kontaktuppgifter till biståndshandläggare.

Klicka här för att läsa mer om särskilt boende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2024
Omsorg och stöd