Stöd och hjälp i hemmet

I olika omfattning och i olika skeden av livet kan människor behöva stöd. Sjukdom eller funktionsnedsättning kan medföra behov av hjälp med service, omsorg eller vård. Stöd i hemmet ger människor möjlighet att bo kvar var i sin invanda miljö och blir ett komplement så att vardagen ska kunna fortsätta som vanligt.

En del insatser är behovsprövade, andra kan var och en själv beställa. Vissa insatser är gratis, för andra betalar kunden en avgift.

Kundens individuella behov har betydelse för vilket och hur mycket stöd i hemmet en kund kan få. Stöd beviljas till vad var och en har behov av och inte har resurser att själv klara. Stöd i hemmet ger kunden möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö, även om behovet av hjälp är stort och gäller hela dygnet.

Här kan du läsa mer om:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2024