Boende för dig med funktionsnedsättning

Våra boenden finns till för dig som inte kan bo själv på grund av en funktionsnedsättning och som behöver stöd och service i vardagen. I våra boenden ska du kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Omvårdnad, stöd och service anpassas efter dina behov och resurser.

Det finns olika typer av boenden som passar olika behov.

En gruppbostad är ett boende för dig som behöver mycket stöd och omvårdnad på grund av din funktionsnedsättning. I en gruppbostad har du egen lägenhet eller eget rum som är anpassad efter dina behov. Du har också tillgång till gemensamma utrymmen där du kan umgås med personal och andra som bor på gruppbostaden. Personal finns på plats dygnet runt för att ge dig det stöd du behöver.

Gruppbostäder:

  • Björkvägen
  • Långdansgatan
  • Redskapsgatan
  • Stapelgränd 3A
  • Stapelgränd 3B

I ett serviceboende bor du i en egen lägenhet med tillgång till personal dygnet runt. Att bo i en servicebostad kan vara rätt stöd för dig som inte kan bo själv på grund av din funktionsnedsättning, men samtidigt klarar av mycket i vardagen på egen hand. Det finns oftast flera servicebostäder i samma hus eller i närheten.

Serviceboende:

  • Badgatan
  • Södergatan

Vårt LSS-boende för barn är en bostad med särskild service för barn eller ungdomar, som behöver bo utanför föräldrahemmet. Bostaden ska utformas så att varje barn och ungdom får en boendemiljö som är trygg och säker.

Personalen har ansvar för den grundläggande omsorg och trygghet i vardagen som vårdnadshavarna annars skulle ha haft. Men vårdnadshavarna fattar fortfarande viktiga beslut som rör barnet.

Barn- och ungdomsboende:

  • Schottisgatan
  • Valsgatan

Boendestöd riktar sig till dig med varaktig psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd i det dagliga livet.

Genom boendestöd kan du få bättre struktur i vardagen, ökad självständighet och livskvalitét. Boendestödet ger dig vägledning i att utföra vardagssysslor och att delta i aktiviteter ute i samhället.

Boendestöd kan också innebära stöd utanför bostaden med exempelvis sociala kontakter, fritidsaktiviteter, inköp och kontakter med myndigheter.

Här kan du läsa mer om boendestöd

Längst ner på sidan finner du kontaktuppgifter till respektive boendens enhetschef. Vill du kontakta boenden direkt når du dem på följande nummer:

Badgatan: 0416 - 274 25

Björkvägen: 0416 - 273 94

Korttidsboende Valsgatan: 0416-27351

Långdansgatan: 0416 - 274 54

Redskapsgatan: 0416 - 273 31

Schottisgatan: 0416 - 270 17

Stapelgränd 3A: 0416 - 273 30

Stapelgränd 3B: 0416 - 271 07

Södergatan: 0416 - 275 30

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2024