Ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice

Ledsagarservice

Ledsagarservice är ett stöd för personer med funktionsnedsättning som inte på egen hand kan delta i samhällslivet. Ledsagarservice är en insats i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det kan underlätta att ha någon med sig vid besök hos vänner, deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter, gå till affären och promenader. Ledsagarservice innebär personlig hjälp som är anpassad utifrån vad var och en behöver.

Insatsen beslutas av LSS-handläggare som beviljar ett antal timmar per vecka eller månad.

Kontaktperson

Många personer med funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska ochen vän som man kan lita på och umgås med. Man ska också delta i fritidsaktiviteter och ge råd som inte kräver expertis.

Kontaktperson är en insats i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med och att göra olika aktiviteter tillsammans med samt att bryta isolering.

När det gäller uppdrag som kontaktperson så är det personlig lämplighet som väger tyngst samt att du vill engagera dig i en medmänniska som behöver stöd. Därefter är det andra parametrar som matchas mot den enskildes önskemål, exempelvis intressen och ålde

 Kontaktperson är ett arvoderat uppdrag som kan utföras vid sidan av arbete och studier. Ersättning utgår per månad med arvode och omkostnadsersättning.

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att anhöriga till personer med funktionsnedsättning får avlösning i hemmet. Avlösarservice är en insats i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För anhöriga som tar hand om en person med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS kan avlösarservice beviljas. Anhöriga får möjlighet att utföra aktiviteter där personen med funktionsnedsättning inte kan delta. En avlösare tar tillfälligt över omsorgen. Avlösarservice kan beviljas både som regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Du är alltid välkommen att kontakta LSS-handläggare med frågor om möjligheter till LSS-insatser. Biståndshandläggare kan hjälpa dig vid frågor om annat stöd.a isolering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024