Gul vänskapsbänk utanför kommunhuset i Sjöbo.

Vänskapsbänk utanför kommunhuset i Sjöbo.

Vänskapsbänkarna

Det börjar med en gul bänk och ett hej! I Sjöbo finns två gula vänskapsbänkar som ska uppmuntra till kontakt med en medmänniska. Välkommen att sitta, mötas och kanske starta ett livsviktigt samtal.

Vänskapsbänkar för samtal

Under 2022 dog 1 254 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 897 män och 357 kvinnor, 10 var barn under 15 år. Ytterligare 315 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid, men där avsikten inte kunde styrkas.

Genom två gula bänkar, centralt placerade i Sjöbo, även kallade vänskapsbänkar, vill kommunen skapa utrymme för medmänskliga samtal. Att prata om hur du mår och lyssna på hur jag mår, är en avgörande start i ett samtal, i förlängningen kan det rädda liv.

Bänkarna är till för alla och symboliserar vikten av samtal mellan människor som på olika sätt vill belysa psykisk ohälsa. Kanske sätter sig någon bredvid dig och säger hej, eller så är det du som sätter dig bredvid någon som länge väntat på orden ”Hur mår du”?

Här finns bänkarna

  • framför kommunhuset på Gamla Torg.
  • trafikterminalen centrala Sjöbo

Livsviktiga samtal

Psykisk ohälsa har länge varit, och är fortfarande, ett tabubelagt ämne. Psykisk smärta är inte lika lätt att förstå som fysisk smärta. Symptom för ett brutet ben är betydligt mer konkret än symtom för psykisk ohälsa – men smärtan är den samma. Den psykiska ohälsan möter vi alla varje dag på ett eller annat sätt.

Det kan vara svårt att prata med någon som mår dåligt, har tankar på att ta sitt liv eller kanske mist en närstående i självmord. Men att göra det är livsviktigt. Psykisk ohälsa varar inte bara en vecka om året, den är med oss dygnet runt.

Mod att svara och lyssna

Det första steget till ett bättre mående är mod. Mod att ställa frågan ”Hej, hur mår du idag?”. Mod att våga svara att det inte är så bra idag, men även mod att våga lyssna in svaret. Förhoppningsvis kan en vänskapsbänk hjälpa till att våga ta första steget till ett samtal.

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, du är inte ensam, jag är inte ensam, vi är tillsammans och vi klarar det!

Wilmer och Bente sitter på vänskapsbänken utanför kommunhuset i Sjöbo.

Wilmer och Bente på vänskapsbänken utanför kommunhuset i Sjöbo.

Berättelser om psykisk ohälsa

Ta del av våra kloka och modiga ambassadörers egna berättelser om psykisk ohälsa. I berättelserna möter ni Bente och Wilmer som delar med sig av sina viktiga erfarenheter och tankar. Med sina berättelser vill de ge hopp till andra i liknande situationer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2023