Övergång till förskoleklass

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för barns övergång från förskola till förskoleklass/fritidshem. Mottagande pedagoger ska kunna möta barnen där de befinner sig i sin utveckling.

Det är viktigt att det finns en röd tråd, en kontinuitet från förskola till förskoleklass/fritidshem i arbetet med barns utveckling och lärande. Forskning visar att barn som får en lyckad övergång mellan skolformerna känner trygghet och större tilltro till sin egen förmåga.

Så här går det till inom vår kommunala verksamhet:

Under januari månad ska du ansöka om plats för förskoleklass och fritidshem.

Den 1 februari ska ansökan vara inkommen till Familjeförvaltningen Sjöbo kommun.

Under februari månad skickar vi ut information om barnets placering och inskolningsprogrammet för våren till er vårdnadshavare. Vi meddelar även berörda förskolor om barnets placering.

När barnen besöker skolan kommer träffarna bland annat innehålla:

  • att barnen ska göra sig bekanta med skolmiljön, nya kamrater och nya pedagoger
  • att barnen besöker och äter i matsalen på skolan
  • gemensamma "lära-känna-aktiviteter"

Ni som vårdnadshavare kommer att bjudas in vid något tillfälle att följa med ditt barn och besöka skolmiljön och träffa de nya pedagogerna.

Om ditt barn är i behov av skolbarnomsorg (Fritids) ansök om plats här. Länk till annan webbplats.

Vi önskar era barn välkomna till Förskoleklass i grundskolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2018