Stöd, hälsa och trygghet

Alla barn i vår verksamhet ska bemötas med förståelse och respekt för människors lika värde. Alla barn ska med tillförsikt och glad förväntan gå till sin förskola som kännetecknas av: Trygghet, empati och omtanke om såväl det enskilda barnet som av hela gruppen, öppenhet och respekt för människors olikheter. På våra förskolor gäller nolltolerans av trakasserier och kränkningar.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling , 433 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnhälsoplan

Syftet med vår barnhälsoplan är att skapa en gemensam syn på barnhälsa.Planen beskriver hur vi på förskolan arbetar med barnhälsa, ett förhållningssätt och struktur, som alla inom vår enhet ska vara förtrogna med.

Barnhälsoplan , 335.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2023