Föräldrasamverkan

En gång per läsår erbjuds det föräldramöte. Då informerar förskolans personal kring verksamheten och dess innehåll.

Familjeträff erbjuds en kväll i maj månad, i samband med att Förskolans dag firas.

En gång per läsår erbjuds varje barn utvecklingssamtal. Ansvarspedagogen som håller i utvecklingssamtalet är också den pedagog som barnet dagligen möter i verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018