Klassråd och elevråd

Klassråd och Elevråd är viktiga demokratiska forum där eleverna ska få möjlighet att påverka, ta ansvar för och vara delaktig i skolans verksamhet. När elever får vara med och tycka till  på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära.

Elevråd är ett samlingsnamn för den grupp av elever som ska finnas på varje skola och föra fram elevernas röst.

Elevrådets uppgift är att:

  • Samla och stärka elever på skolan.
  • Värna om elevers rättigheter.
  • Representera och föra fram elevers röst.

På Lövestad skola har vi ett väl fungerande elevråd. Från varje klass utses det 2 stycken representanter till elevrådet. Dessa två har ansvar för att föra fram frågor som kommit upp på sina klassråd och att redogöra vad som sagts och bestämts på elevrådet. Klassråd/ elevråd hålls en gång i månaden. Vi har elevråden uppdelade i två råd; ett för F-åk 3 och ett för åk 4-6. Råden leds av vår elevhälsosamordnare.

Två representanter från elevrådet deltar på Lövestad skolas skolråd. Dessa berättar då från verksamheten och vad som bestämts på klassråden/elevråden.
Lövestads skolas skolråd

Ett starkt elevråd är en förutsättning för en stark skola. I Skollagen finns riktlinjer och lagar för alla Sveriges skolor. I kapitel 4, 9 §  står det att elever ska ges inflytande över sin undervisning.

Möte
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023