Kommunala företag

En kommun kan överlåta delar av sin verksamhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ. Sjöbo kommun har två helägda bolag, Sjöbo Elnät AB och AB Sjöbohem.

Våra helägda bolag

Sjöbo Elnät AB
Ansvarar för distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun.
Sjöbo elnäts hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AB Sjöbohem
Tillhandahåller bostäder. Tillhandahåller även lokaler för kommunal verksamhet och små företag.
Sjöbohems hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delägda bolag och ekonomiska föreningar

IT Kommuner i Skåne AB (Unikom)
Leverantör av IT-drift och verksamhetsutveckling till ägarkommunerna
Unikoms hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommuninvest ekonomisk förening
Äger Kommuninvest Sverige AB, som erbjuder kommunerna olika finansieringslösningar.
Kommuninvests hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunernas eget försäkringsbolag.
Kommunassurans syds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sysav, Sydskånes Avfallsaktiebolag
Svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.
Sysavs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2022